Juriport® is een juridische linkdatabase die dagelijks wordt geüpdatet en aangevuld.U vindt er links naar juridische en officiële sites uit binnen- en buitenland en naar de meest belangrijke wetteksten en rechtspraak die op internet te vinden zijn.Juriport® is een initiatief van J.Story-Scientia bvba.<br> De links worden stuk voor stuk geselecteerd op hun praktische bruikbaarheid voor juristen in het algemeen en advocaten in het bijzonder,maar het geheel is ook interessant voor niet-juristen: rechten- en andere studenten, ambtenaren, diverse beroepsgroepen, tot en met leken kunnen hun gading vinden in de Juriport® database.<br> dikeon, aansprakelijkheid, accountant, acteur, actua, administratie, administratief recht, administratief, administratieve vereenvoudiging, adres, adresse, advies, adviesverlener, advocaat, advocatenkantoor, ambassade, arbeid, arbeidsrecht, arbitrage, arbitragehof, arrest, audiovisueel, audiovisuel, avis, avocat, avocat, bank, bankrecht, banque de donnees, banque-carrefour, bedrijf, bedrijfsleven, beginselen van het recht, belangenvereniging, belastingen, beleggingen, beleid, Belgian law, Belgie, Belgique, Belgisch recht, Belgische grondwet, Belgium, bemiddeling, benoeming, berekeningsmodel, beroepsopleiding, beroepsorganisatie, bestuur, bestuurlijk beleid, bestuurlijk, bestuursrecht, bibliografie, bibliotheek, binnenlandse zaken, boekhouder, bouwen, bouwrecht, branches de droit, bronnen van het recht, btw buitenlandse zaken, burger, burger, burgerlijk recht, burgerrechten, bvba, BW, BWB, calculator, caselaw, cassatie, cassation, certificatie, certificatiedienst, CIR, circulaire, civil law, civil, clause, clausule, code routiere, code, communicatierecht, communique, concurrentie, conseil des ministres, conseil d'etat, conseil, consommateur, constitutie, constitution belge, constitution, constitutioneel recht, constitutioneel, consument, contract, cour d'arbitrage, court, custom, dader, databank, database, decreet, defense, defensie, deurwaarder, developpement durable, dictionnaire, Dikeon, DIP, directories, directory, discriminatie, doctrine, documentatie, documentatiecentrum, douane, droit europeen, droit, duurzame ontwikkeling, economie, economisch recht, e-gov, eigendom, elections, encyclopedie, entreprise publique, environnement, erfgoed, erfrecht, etat, ethiek, ethisch, Europa, European law, European Union, Europees recht, Europese Unie, expert, e-zine, familierecht, federaal, federale staat, financieel recht, firm, fiscaal recht, fiscalist, fiscaliteit, fiscus, FOD, formation, forum, fraude, gelijkheid, gemeenschap, gemeente, Ger Wb, gerechtelijk recht gerechtelijk, gerechtelijke organisatie, gerechtsdeurwaarder, geschiedenis, gewest, glossaire, glossarium, glossary, goederenvervoer, gouvernement, grondwet, grondwettelijk recht, grondwettelijk, GW, handel, handelshuur, handelsrecht, handelszaak, hardware, hof, hogeschool, huisvesting, hulp, hulpdienst, hulpverlening, human resources, humanitair recht, huren, huur, ICT, illegaal, index, info, informatie, informatie, informatierecht, information, inkomsenbelastingen, inkomsten, innovatie, innovation, instelling, institutie, institutioneel, intellectuele eigendom, interet, internationaal privaatrecht, internationaal publiekrecht, internationaal recht, interne markt, intrest, IPR, judge, judiciaire, juge, jur, juridique, juridisch advies, juridisch portaal, juridisch taalgebruik, juridisch, juridische bijstand, juridische hulp, juridische informatie, juridische links, juridische site, juridische startpagina, juridische terminologie, Juriport, jurisprudence, jurisprudentie, jurist, justice, justitie, justitieel, kantoorbeheer, kapitalisatie, klacht, klachtendienst, koop, kopen, kruispuntbank, language, langue, law, lawfirm, lawportal, lawyer, legaal, legal portal, legal, legislatief, legislation, lex, lexicon, librairie, library, liens juridiques, liens, linkdatabank, linkpagina, links, loi belge, lokale besturen, luchtvaart, maatschappelijke integratie management, marches public, mededinging, media, mediarecht, mediatie, mediation, metarecht, milieu, milieurecht minister, ministere, ministerie, ministerraad, ministre, model, moniteur, mutualite, mutualiteit, nationalite, nationaliteit, news, newsgroup, newsletter, nieuws, nieuwsgroep, notaire, notaris, notary, NV, officiele site, ombudsdienst, ombudsman, omzendbrief, on line databank, ondernemen, onderneming, ondernemingsloket, onderwijsrecht, online database, onrechtmatige daad, onroerend, ontslag, opleiding, oproep, orde, ordonnantie, ordre, organisatie, overeenkomst, overheid, overheidsbedrijf, overheidsdienst, overheidsmanagement, overheidsopdrachten, pandecten, parlement, parliament, peine, penale, pers, persbericht, personeelsbeleid, personenrecht, personenvervoer, POD, podcast, police, polis, politie, politiedienst, portail juridique, portail, portal, portal, positioning, presse, procedure penale, procedure, provincie, publicaties, publiek recht, publiekrecht, raad van state, raad, recherche, recht, rechtbank, rechten, rechter, rechterlijk, rechterlijk, rechterlijke orde, rechterlijke organisatie, rechts, rechtsbeginselen, rechtsbijstand, rechtsbronnen, rechtsgeschiedenis, rechtshulp, rechtsleer, rechtsorde, rechtsportaal, rechtspraak, rechtstakken, rechtstheorie, rechtsvergelijking, regel, regelgeving, regeling, regering, reglement, reglementering, responsabilite, roerend, Romeins recht, routeplanner, ruimtelijke ordening, rule, SA, sanctie, sanction, sanctioneren, science, search, secure, securite, slachtoffer, slachtofferhulp, sociaal recht, sociaal secretariaat, sociale zekerheid, software, SPF, sprl, staat, staatsblad, starten, stedenbouwrecht, Story, Storypublishers, Story-Scientia, straf, strafprocedure, strafrecht, strafvordering, StrafWb, SV, syndicaal, syndicaat, syndicat, T.V.A., taal, taalgebruik, tafels, technologie, technology, telewerk, terminologie, terrorisme, theorie, thesaurus, tijdschrift, toelating, traffic, traite, transport, transportrecht, treaty, tribunaal, tribunal, uitspraak, Union europeen, universiteit, vacature, vakorganisatie, vaktijdschrift, vakvereniging, veilig, veiligheid, vennootschap, vennootschappenrecht, vennootschapsrecht, verbintenis, verbintenissenrecht verbouwen, verbruiker, verbruikersorganisatie, verdrag, vereniging, vergelijkend recht, vergunning, verhuur, verkeer, verkeersrecht, verkeersreglement, verkiezingen, verkoop, verkopen, vertaalbureau, vertaling, vervoer, vervoersrecht, verzekering, victime, virtueel, virtuele documentatie, vonnis, vorming, vreemdelingenrecht, vrij beroep, vrijheden, vrijheid, wachtdienst, WB SV, weblog, webwijzer, wegcode, welzijnsrecht, werk, wet, wetboek, wetenschap, wetenschappelijk onderzoek, wetenschapsbeleid, wetgeving, wettelijk, WIB, wonen, woonbeleid, woordenboek, woordenlijst, zakenrecht, zeevaart, ziekenfonds, zoeken